ReadyPlanet.com
dot
dot

dotThai Airways Promotion
ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น..ทางนี้ ค่ะ
บริการรถเช่าทั่วโลก
แพคเกจทัวร์ คลับเมด,คลับเมด
unseen tour thailand - ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว
ทำวีซ่า,รับทำวีซ่า,รับทําวีซ่า Visa & Work


การระงับข้อพิพาท article


   |การซื้อสินค้า|การชำระเงิน|การจัดส่งสินค้า/รับประกัน|ความเป็นส่วนตัว|ความปลอดภัยเว็บไซต์|การระงับข้อพิพาท|

♦ มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
www.chuanteaw.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

1.การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.chuanteaw.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.chuanteaw.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้และส่งมายัง
www.chuanteaw.com ได้ 3 ช่องทางคือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
 บริษัท ศริน แทรเวล กร๊ป เซอร์วิส จำกัด
 2034/30 ชั้น 2 อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 E-mail address :
sarintraveltour@hotmail.com

♦ ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.chuanteaw.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิกที่นี่ค่ะ

3.ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
♦ หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

♦ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร : 0-2547-5960 โทรสาร : 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
  E-mail :
e-commerce@dbd.go.th

 


ขื่อ - นามสกุล : :
เบอร์โทรศัพท์ : :
E-mail: :
แจ้งเรื่องร้องเรียน: :
รายละเอียด :policy เว็บชวนเที่ยว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการจัดส่งสินค้า และ การรับประกันสินค้า article
ความปลอดภัยของเว็บไซต์
แจ้งเรื่องร้องเรียน / แจ้งความจำนงของท่าน
Policy เรื่องของ E-Mail article
นโยบายการชำระเงิน article
นโยบายการซื้อสินค้า articleSarin Travel Group Service Co., Ltd. 2034/30 ชั้น 2 อาคาร อิตัลไทย ทาวน์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 +668 6902 2846, +662 716 1004-5 Hotline: +669 4953 2951 E-mail: infosarin@chuanteaw.com