dot dotThai Airways Promotion
ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น..ทางนี้ ค่ะ
บริการรถเช่าทั่วโลก
แพคเกจทัวร์ คลับเมด,คลับเมด
unseen tour thailand - ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว
ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว
ทำวีซ่า,รับทำวีซ่า,รับทําวีซ่า Visa & Work


แพ็คเก็จทัวร์เดินทางอิสระ
แพคเกจทัวร์เดินทางอิสระทุกวัน  แพ็คเกจทัวร์ ต่างประเทศ ในประเทศ ท่องเที่ยว ทั่วโลก

| ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เมืองจีน | คลับเมด |
|
ทัวร์อินโดไชน่า | ทัวร์เส้นทางพิเศษ | ทัวร์ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลย์ | จองโรงแรม | ตั๋วโปรโมชั่น |
 ย่างกุ้งทัวร์ 1 วัน(DD)article

ย่างกุ้งทัวร์ วัน  ไหว้พระเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
 ***สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน.......มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า(อาหาร 1 มื้อ)

**Hot Promotion !!!! จองปุ๊ป ไปปั๊บ ท่านไปได้เลย

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 60
บินโดยสายการบินนกแอร์(DD)
ราคาเริ่มต้น 6,900.-

ย่างกุ้ง หงสาวดี ไหว้พระ 9 วัด 1 คืน 2 วัน(DD)article

ย่างกุ้ง - หงสาวดี  คืน วัน ไหว้พระ วัดดังพม่า
อิ่มบุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน.......มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
   

**Hot Promotion !!!! จองปุ๊ป ไปปั๊บ ท่านไปได้เลย

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 60
บินโดยสายการบินนกแอร์(DD)
ราคาเริ่มต้น 9,900.-

ย่างกุ้ง - สิเรียม 1 คืน 2 วัน (DD)article

ย่างกุ้ง - สิเรียม  1 คืน 2 วัน  
***สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน.......มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

**Hot Promotion !!!! จองปุ๊ป ไปปั๊บ ท่านไปได้เลย

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 60
บินโดยสายการบินนกแอร์(DD)
ราคาเริ่มต้น 9,900.-

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน(QV)

วัดใหม่สุวันพูมาราม แม่น้ำโขง  แม่น้ำคาน  พระธาตุพูสี พระราชวัง
และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดแสนสุขารมณ์  วัดเชียงทอง  น้ำตกกวางสี  
ตลาดเช้า  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

กำหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 60
**เดินทางทุกวันเสาร์ 10 ท่านต่อคณะ **
บินโดยสายการบินLao Airlines (QV)
ราคาเริ่มต้น 9,499.-
 
 
สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3วัน(QV)article

วัดใหม่สุวันพูมาราม แม่น้ำโขง  แม่น้ำคาน พระธาตุพูสี 
พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดแสนสุขารมณ์ 
วัดเชียงทอง  ตลาดเช้า ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

พิเศษ!!
อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน 
มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 60
**เดินทางทุกวัน 2 ท่านออกเดินทาง**
บินโดยสายการบินLao Airlines (QV)
ราคาเริ่มต้น 9,900.-

[Go to top]Sarin Travel Group Service Co., Ltd. 2034/30 ชั้น 2 อาคาร อิตัลไทย ทาวน์เวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 +668 6902 2846, +662 716 1004-5 Hotline: +669 4953 2951 E-mail: infosarin@chuanteaw.com